Barkaana falls: one among top 10 waterfalls of India

ಬರ್ಕಾನ ಫಾಲ್ಸ್ : ನಮ್ಮ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಬರ್ಕಾನ ಫಾಲ್ಸ್ ಇರುವುದು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಗುಂಬೆಯಲ್ಲಿ. ಆಗುಂಬೆಯಿಂದ 10ಕಿ ಮೀ ದೂರ. ಭಾರತದ 10 ಎತ್ತರದ ಜಲಪಾತಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ಜಲಪಾತವು ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ 259ಮೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ . ಈ ಜಲಪಾತದ ಎತ್ತರ 850ಅಡಿ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ‘ಬರ್ಕ'( mouse deer) ಎಂಬ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಈ ಜಲಪಾತಕ್ಕೆ ‘ ಬರ್ಕಾನ‘ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಬರ್ಕಾನ ಜಲಪಾತದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದು ಸೀತಾ ನದಿ. ಟ್ರೆಕಿಂಗ್ … Read moreBarkaana falls: one among top 10 waterfalls of India

ShimogaSiri

K R Puram

Shivamogga

Karnataka

577202

9611875511