Mahishi beach Shimoga

Mahishi Beach Shimoga (Shivamogga)  ಮಹೀಷಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಮಹೀಷಿ ಇರುವುದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 8 ಕಿ ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ 55 ಕಿ ಮೀ. ಮಹೀಷಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವುದು ತುಂಗಾನದಿ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿಯು ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು ರೀತಿ ಸಮುದ್ರ ತೀರದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಮಹೀಷಿ ಬೀಚ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 50 ಕಿ ಮೀ ಸಾಗಿ, ನಂತರ ಮಾಲೂರಿನಿಂದ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ 5 ಕಿ ಮೀ ಸಾಗಿದರೆ,  ಮಹೀಷಿಯವರೆಗೂ ಆಟೋ ಅಥವ … Read moreMahishi beach Shimoga

ShimogaSiri

K R Puram

Shivamogga

Karnataka

577202

9611875511