Chibbalagudde Vinayaka temple Shimoga

Chibbalagudde Vinayaka Temple Shimoga(Shivamogga) ಚಿಬ್ಬಲುಗುಡ್ಡೆ: ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಿ ವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ: ಚಿಬ್ಬಲುಗುಡ್ಡೆ ಇರುವುದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 10 ಕಿಮೀ. ಕೊಪ್ಪಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ 3 ಕಿ ಮೀ ಸಾಗಿ, ನಂತರ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಮತ್ತೆ 7 ಕಿಮೀ ಹೋದರೆ ಚಿಬ್ಬಲುಗುಡ್ಡೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇರುವುದು ದಟ್ಟ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂದೆ ತುಂಗಾ ನದಿ ಹರಿಯುತ್ತದೆ. ಶ್ರಿಂಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನದಿಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮೀನುಗಳಿದ್ದು, ಈ ಮೀನುಗಳು ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. … Read moreChibbalagudde Vinayaka temple Shimoga

ShimogaSiri

K R Puram

Shivamogga

Karnataka

577202

9611875511